Veiligheid

Buitenwacht

Een buitenwacht houdt toezicht op de veiligheid van medewerkers die in afgesloten ruimtes werken. Extra aandacht voor dit soort werkplekken...