Ecologisch onderzoeksbureau

De natuurwetgeving is sinds enkele jaren veel strenger geworden en om er zeker van te zijn dat je die wet niet overtreedt kun je het ecologisch onderzoeksbureau van BTL inschakelen. Dat bureau doet allerlei soorten onderzoek in de natuur, zoals naar de soortenrijkdom in een gebied. Dat is nuttig als je van plan bent om ingrepen in de natuur te doen. Het kan maar zo gebeuren dat je onbedoeld schade aanbrengt aan de natuur en daardoor een flinke boete riskeert. Het ecologisch onderzoeksbureau kan eerst een inventarisatie van de huidige soortenrijkdom doen en vervolgens een plan maken om die soort in stand te houden of om de soortenrijkdom te vergroten.

Veldonderzoek

Een deel van het werk van het ecologisch onderzoeksbureau is het doen van veldonderzoek. Dat is essentieel om de situatie over beschermde planten en dieren snel in kaart te krijgen. Een bekend probleem is de afname van de rijkdom aan bijen en insecten. Als je in een positie zit waarin je ontwikkelingsplannen voor gebieden moet beoordelen is het goed om het ecologisch onderzoeksbureau in te schakelen voor onafhankelijke informatie over de flora en fauna in dat gebied. Daardoor kun je op basis van objectieve informatie een weloverwogen besluit nemen over de aanvragen.

Sloop- en bouwwerkzaamheden

Aannemers weten dat ze tegenwoordig niet zomaar mogen beginnen met het slopen of verbouwen van panden. Het is immers heel goed mogelijk dat daardoor een broedplaats van een beschermd vogeltje, een slaapplaats van vleermuizen of een nestelplaats van een zeldzaam knaagdier wordt vernietigd. Door het ecologisch onderzoeksbureau vooral te laten kijken of er dergelijke dieren in het betreffende pand gehuisvest zijn kun je voorkomen dat je tegen boetes aanloopt. Het ecologisch onderzoeksbureau zal ervoor zorgen dat je bij de bouwwerkzaamheden over de juiste documenten beschikt.